Medio september 2013 kwam de Stichting Drents Monument in contact met een werkgroep van de Historische Vereniging Erica die een inventarisatie maakte van monumentale gebouwen in het dorp welke men belangrijk vindt om voor komende generaties te behouden. Bovenaan de lijst stond het voormalige woonhuis annex kantoor van de directie van de Verveningsmaatschappij Veldkamp, welke een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling van Erica heeft gespeeld. Het karakteristieke huis stond al enige jaren leeg en raakte in verval. Villa Veldkamp was al jaren eerder aangekocht door Brands Bouwontwikkeling uit Emmen. Brands beoogde een appartementencomplex op deze locatie te ontwikkelen en was reeds in het bezit van een door de gemeente Emmen afgegeven sloopvergunning, maar had als gevolg van de recessie de uitvoering van haar plannen opgeschort. De stichting heeft de werkgroep ondersteund bij haar poging om het pand voor Erica te behouden en een nieuwe bestemming te geven. Gelukkig konden ze samen de heer Brands er toe overhalen te onderzoeken of renovatie en aangepaste exploitatie mogelijk zou zijn en zo het karakteristieke dorpsbeeld ter plaatse zou kunnen worden hersteld. Bij projecten als deze vormen financiële middelen veelal een onoverkomelijk struikelblok. Mede op initiatief van en ondersteuning door de SDM heeft Brands Bouwontwikkeling van de Gemeente Emmen en de Provincie Drenthe een aanzienlijke bijdrage in de zogenoemde onrendabele top van de noodzakelijke investering verworven. De renovatie heeft de vorm van een leerlingbouwplaats, hetgeen onderdeel vormt van de subsidieverlening. Gezegd mag worden dat Brands zelf ook ‘haar nek’ financieel behoorlijk heeft uitgestoken. Door de medewerking en inzet van alle betrokken partijen kon in mei 2015 de externe restauratie van het pand, gecombineerd met de realisering van 7 wooneenheden inpandig, worden gestart. Het pand is in het voorjaar van 2016  in haar oorspronkelijke luister opgeleverd en de  7 appartementjes zijn door de nieuwe bewoners betrokken