In november 2013 werd Stichting Drents Monument (SDM) benaderd door de voorzitter van de Historische Vereniging “Coevorden Vestestad”. Hij maakte zich zorgen over het gebouw van de monumentale Synagoge in Coevorden.

Het monument is eigendom van de Gemeente Coevorden, was tot medio 2012 onderdeel van de gemeentelijke muziekschool. Nadat deze instelling het pand had verlaten stond de Synagoge leeg. De gemeente bood het pand, samen met de latere aanbouw van de Muziekschool, te koop aan tegen de getaxeerde marktwaarde.

Inmiddels was de Stichting Synagoge Coevorden (SSC) opgericht door enkele zeer betrokken Coevorder burgers. Zij stelden zich ten doel de Synagoge te beheren en hierin een permanente expositie in te richten, welke de herinnering aan de in de 2e wereldoorlog gedeporteerde Joodse Gemeenschap levend zou houden.

De gemeente liet oogluikend toe dat SSC zo nu en dan bijeenkomsten in het gebouw organiseerde (o.a. herdenking van “Jom Hashua”, waarbij de 146 namen van de vermoorde Joodse stadsgenoten worden voorgelezen). Er waren echter onvoldoende financiële middelen om de doelstellingen daadwerkelijk te realiseren.

SDM besloot SSC op drie manieren te ondersteunen. Zo is gezocht naar een houdbare basis voor de restauratie, de herinrichting en de exploitatie van de Synagoge, heeft SDM nieuwe bestuursleden geworven om de bestuurskracht van SSC te versterken en heeft SDM een intermediaire rol mogen spelen tussen SSC en de Gemeente Coevorden. Positieve ondersteuning vanuit het bedrijfsleven in Coevorden  vervulde ook een belangrijke rol.

De door de SDM benaderde Makelaardij Domus  uit Dalen slaagde erin een koper voor det later aangebouwde  Muziekschool te vinden in de persoon van de heer Kees Thijn, kunstschilder te Groningen. Thijn  heeft het pand  inmiddels grondig verbouwd   en houdt exposities van eigen werk en van collega-kunstenaars in het gebouw , een bestemming die naadloos aansluit bij het gemeentelijk beleid om Coevorden als Museumstad te profileren.

De opbrengst van dit aangebouwde pand  schiep voor de Gemeente Coevorden de  financiële ruimte om de Synagoge tegen  een symbolisch bedrag  aan de S.S.C in bruikleen te geven. SSC en de gemeente hebben de krachten gebundeld om de Synagoge voor Coevorden te behouden en in te zetten voor het herinneren en herdenken van de voormalige Joodse gemeenschap in Coevorden en  Drenthe  en voor educatie van de Coevorder jeugd. Er is een restauratie en inrichtingsplan gemaakt, waarvoor de Provincie Drenthe een bijdrage heeft toegezegd

In de herfst van 2017 wordt een expositie in het gebouw ingericht ter herdenking van het feit dat  alle Drentse Joden op 2 oktober 1942 (75 jaar geleden ) door de Duitsers werden opgepakt en gedeporteerd

Op 2 oktober 2017  wordt  ”Het verhalencentrum van het Joodse leven in Drenthe“ officieel geopend

De Stichting Drents Monument  is blij dat zij een steentje aan het behoud van dit unieke gebouw en het geven van een zeer passende bestemming hieraan  heeft kunnen bijdragen