Dennenschool, Oude Roswinkelerweg 25 te Emmen
Architect J. van der Horst ontwierp de Dennenschool in 1939 in een expressionistiche bouwstijl. Vanwege de architectuurhistorische waarde heeft de gemeente Emmen de Dennenschool in 2010 op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. Nadat de school in 2010 leeg kwam te staan heeft de toenmalige eigenaar geprobeerd het pand te verkopen. Exploitatie op basis van renovatie met behoud van de architectonische waarde zou volgens een belangstellende projectontwikkelaar niet mogelijk zijn. Voor diens plan, sloop en vervangende woningbouw, was de Gemeente Emmen niet te porren. Op verzoek van de gemeente heeft de Stichting Drents Monument de haalbaarheid van het in stand houden van de Dennenschool nader onderzocht. Een ogenschijnlijk realistisch plan waarbij de school als “Het huis van Cultuur” zou gaan functioneren leek te slagen totdat de belangrijkste partner door een plotselinge stevige terugloop van het aantal cursisten (als gevolg van de heersende crisis?) afhaakte. Vrij kort daarop diende zich gelukkig een nieuwe gegadigde aan die in het pand een zorginstelling wilde vestigen. De woningbouwvereniging Domesta heeft het pand gekocht en laat het gebouw met behoud van architectonische waarde volledig renoveren en herinrichten voor de nieuwe gebruiker “De Drie Notenboomen”. De renovatie wordt uitgevoerd in de vorm van een leerlingbouwplaats, hetgeen onderdeel vormt van de voorwaarden voor subsidieverlening. De Dennenschool gaat de toekomst in als “Herbergier” (24-uurszorg voor 15 mensen met geheugenproblemen). Zo kon dit gemeentelijk monument mede dankzij de Stichting Drents Monument voor de toekomst behouden blijven.