WAAROM

Drenthe kent vele historische panden en monumenten die het verdienen voor het nageslacht bewaard te worden. Beperkte financiële middelen vormen vaak een grote hindernis om tot herstel van objecten te komen. Bouwwerken raken hierdoor nogal eens in staat van verval, komen leeg te staan en de economische waarde gaat teloor. Dit kan betekenen dat het pand uiteindelijk sneuvelt onder de slopershamer. Daarmee gaat dan ook cultuurhistorische waarde verloren. Goed onderhouden cultuurhistorische gebouwen zijn authentiek en karakteristiek en fungeren als blikvangers. Zij verhogen vrijwel altijd de waarde van alle panden in de omgeving. Cultuurhistorische gebouwen verdienen onze aandacht en zorg.