REFERENTIES

Stichting Drents Monument heeft zich ingezet voor de restauratie en herbestemming van onder andere het Erfgoedcentrum
Veenhuizen, RK kerk te Veenhuizen, Tegeltjeshuis te Erica, Turfstrooiselfabriek te Erica, Villa Zonnehoek te Assen, Kalkovens te
Dieverbrug, Boerderij Blinkweg te De Wijk, Theekoepel in de Gouverneurstuin te Assen, voormalige melkfabriek te Nijensleek en de
Dennenschool te Emmen.
Villa Veldkamp te Erica (wooneenheden), Zuiderkerk te Emmen (wooneenheden),  De Voorhof te Emmen (Gezondheidscentrum),  De Luchtwachttoren te Schoonebeek, De Synagoge te Coevorden (Herdenkingscentrum) en Basisschool te Smilde (Begeleid wonen)

Stichting Drents Monument is opgericht in 1991. Met een startsubsidie van de provincie Drenthe en financiële bijdragen uit het
bedrijfsleven kon zij haar werk destijds beginnen. De stichting steunt nu op donaties, middelen verkregen uit de verkoop van
gerestaureerde panden en projectsubsidies. Doordat de stichting door de inzet van vrijwilligers slechts bescheiden kosten hoeft te
maken kan zij het merendeel van haar middelen inzetten voor het behoud van het Drents cultuurgoed.