HOE

Als Stichting Drents Monument in actie komt, zal na verkennende gesprekken eerst een kort haalbaarheidsonderzoek worden
uitgevoerd door een van onze projectleiders. In nauwe samenwerking met de eigenaar wordt gezocht naar creatieve oplossingen.
Wanneer er ook maar enig perspectief is wordt een toekomstvisie ontwikkeld en worden overheden en instanties benaderd en om
medewerking gevraagd.
De grondgedachte zal altijd zijn:
Behoud en passende herbestemming van het object. Stichting Drents Monument geeft hulp bij het zoeken naar financiering voor de
restauratie, advies en toezicht bij de uitvoering van de restauratie en steun bij het vinden van een toekomstige bewoner of gebruiker.
Indien wenselijk kan de stichting als zaakwaarnemer van de eigenaar optreden of het object aankopen en na restauratie weer
verkopen.