WAT DOET DE STICHTING DRENTS MONUMENT

De stichting streeft het herstel en behoud van cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken – Drents Erfgoed – na.

Goed onderhouden cultuurhistorische gebouwen zijn authentiek en karakteristiek en fungeren als blikvangers. Zij verhogen vrijwel altijd de waarde van alle panden in de omgeving. Cultuurhistorische gebouwen verdienen onze aandacht en zorg.

Als onafhankelijke rechtspersoon kan de stichting optreden als onderzoeker, projectbegeleider, subsidie-aanvrager, zelfs als tijdelijke eigenaar.

De stichting opereert zeer laagdrempelig en met een uiterst bescheiden budget, doordat zij uitsluitend met vrijwilligers werkt.