De Voorhof is, naar een ontwerp van Architect van der Kuilen uit Amsterdam, in  het begin van de 60 er jaren van de vorige eeuw gebouwd.

Het gebouw markeert het Centrumgebied van de wijk Angelslo van Emmen. Het ontwerp is doosvormig met een aantal kubistische volumes.  De kerk is van cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld  van een moderne  naoorlogse kerk.  Het gebouw heeft een uitzonderlijke stedenbouwkundige waarde vanwege de ruimtelijke relatie die het aangaat met de omgeving en straalt visuele gaafheid uit.  Het is een  Provinciaal Monument.

Initiatief van de  Stichting Drents Monument tot  herbestemming van de kerk

In november  2015 heeft de Stichting Drents Monument contact gezocht met de eigenaar van  de kerk, de  Protestantse Gemeente in Emmen. De SDM heeft  daarna een aantal huisartsen in de wijk Angelslo benaderd om na te gaan of deze geïnteresseerd waren in het vestigen van een Gezondheidscentrum in het gebouw. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. De SDM kreeg  de gelegenheid  om te onderzoeken of een herbestemming tot Gezondheidscentrum haalbaar is.  Er werd aan Co Architecten te Emmen, opdracht  gegeven tot het uitvoeren van een eerste haalbaarheidsverkenning.  Een eerste schetsontwerp voor de verbouwing tot Gezondheidscentrum met een globale kostenraming werd eind maart 2016 aan de inmiddels tot 10 uitgegroeide  potentiële gebruikers  gepresenteerd.  Deze waren unaniem erg enthousiast over het ontwerp.  Inmiddels heeft er ook overleg plaats gevonden met vertegenwoordigers van het Gemeente Emmen. Het Steunpunt Erfgoed Drenthe en de Provinciale Monumentencommissie. Ook deze instanties zijn positief over de beoogde herbestemming en het  ontwerp. De Gemeente Emmen zegde een aanzienlijke bijdrage toe in de financiering van de zgn, Onrendabele Top.

Daar eigendom en beheer door zo,n groot aantal deelnemers in het project  een moeizaam proces bleek te zijn, heeft een particuliere belegger( Johan Scholten uit Dalen) in  januari 2017  het gebouw van de PKN gekocht Dit heeft een positieve impuls aan het planproces gegeven

De nieuwe eigenaar  is momenteel in gesprek met alle toekomstige gebruikers en andere betrokken partijen om tot een voor iedereen aanvaardbaar verbouwplan te komen

Naar verwachting zal dit proces eind 2017 kunnen worden afgerond en zal een  de gemeenten Emmen een omgevingsvergunning verlenen zodat  de verbouw  begin 2018 kan  starten

Het nieuwe Gezondheidscentrum kan dan medio 2018 in gebruik worden genomen

De SDM heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken om  dit unieke voorbeeld van moderne naoorlogse kerkenbouw  op deze wijze voor het nageslacht   te bewaren