ANBI STATUS

De Stichting Drents Monument heeft vanaf 1 januari 2013 de ANBI-status. Dit houdt in dat wij bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De fiscale voordelen van een ANBI op een rijtje:

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Meer informatie vindt u op: http://www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij http://belastingdienst.nl.

Hieronder treft u aan de statuten, het beleidsplan van onze stichting, de beschikking inzake de ANBI-status van de belastingdienst, het vergoedingenbeleid en de financiële verantwoordingen 2013, 2014 en 2015.

Statuten SDM
Beleidsplan SDM 2010-2015
Beschikking ANBI status bel dienst
Vergoedingenbeleid SDM

Jaarverslagen:
Jaarrekening 2013 St. Drents Monument
Jaarverslag 2014 Stichting Drents Monument

Jaarverslag 2015 Stichting Drents Monument

Jaarverslag 2016 Stichting Drents Monument

Jaarverslag 2017 Stichting Drents Monument